2021-06-16 16:07:46

OBAVIJEST ZA RODITELJE - Drugi obrazovni materijali

Grad Split je u Proračunu za 2021. godinu osigurao sredstva za nabavku drugih obrazovnih materijala za učenike 28 osnovnih škola sa sjedištem u Splitu iii u naseljima Žrnovnica, Srinjine i Slatine. Drugi obrazovni materijali uključuju slijedeća nastavna sredstva: radne bilježnice, zbirke zadataka, kutije za tehnički odgoj, Iikovne mape, atlase i ostala sredstva koja su u pojedinim školama odabrana za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda utvrđenih predmetnim kurikululom. Osnovne škole Grada Splita će do početka nastavne godine nabaviti druge obrazovne materijale za sve upisane učenike i to sva potrebna nastavna sredstva za školsku godinu 2021./2022. osim likovnih mapa. Nabavljeni drugi obrazovni materijali su vlasništvo škola i one ih daju na uporabu učenicima. Preuzimanje drugih obrazovnih materijala obavlja se u osnovnoj školi prvog dana nastave u slijedećoj školskoj godini. Roditelji učenika prvog razreda u školskoj godini 2021./2022. preuzimaju druge obrazovne materijale za učenike i potpisuju izjavu o preuzimanju i načinu uporabe preuzetih materijala. Učenici ostalih razreda potpisuju preuzimanje drugih obrazovnih materijala i izjave koju će vratiti u školu nakon potpisa roditelja. Druge obrazovne materijale koji su namijenjeni višegodišnjem korištenju učenik je dužan vratiti u školu po završetku onog razreda nakon kojeg se više u nastavi ne koristi pojedini materijal.


Osnovna škola Pujanki