2019-12-20 12:24:41

OBAVIJEST

Nastava u drugom polugodištu počinje 7.1.2019.(A smjena poslije podne , B smjena ujutro) .

Dana 7.1. 2020. nastava u jutarnjoj smjeni počinje u 8.00 sati, a u popodnevnoj u 14.00 sati .

Nastava za učenike prvih razreda neće se odvijati u međusmjeni, već 1.a i 1.b pripadaju A smjeni, a 1,c i 1.d  B smjeni.


Osnovna škola Pujanki