2019-12-20 12:20:32

Izmjene kalendara

U prilogu pod opširnije možete pronaći izmjene kalendara za OŠ Pujanki.

Školski kalendar nije jedinstven. Izmjene i dopune kalendara ne odnose se na razredni odjel 3.c koji će raditi po prethodno usvojenom kalendaru rada za 2019./2020.godinu, koji će sate vjeronauka (5) i engleskog jezika (3)  nadoknaditi u drugom polugodištu, te razredni odjel 2.a koji će raditi od 7.1­.-10.1. 2020. i   od 14.4.-17.4.2020.godine.

Izmjene kalendara:

23.12.2019. radni dan

7.1.2020. do 10.1. 2020. radni dani

9.4.2020 neradni dan

13.4.-17.4 2020. radni dani

18.6.,19.6. te 23.24.25.26. 6. 2020. radni dani 


Osnovna škola Pujanki