2019-09-02 15:16:25

Raspored za prvi dan

Smjena A  u 7.30 sati

Smjena B9.00 sati

1.razredi u 11 sati

Svim učenicima želimo sretan početak nove školske godine!


Osnovna škola Pujanki