2019-07-02 13:45:37

Financiranje nabave drugih obrazovnih materijala za šk.god.2019./2020.

Grad Split osigurao je 5.000.000,00 kuna za financiranje nabave drugih obrazovnih materijala (radne bilježnice, zbirke zadataka, kutije za tehnički odgoj, likovne mape, atlasi) za učenike osnovnih škola Grada Splita za školsku godinu 2019./2020. Spomenuta sredstva će se koristiti za financiranje nabave drugih obrazovnih materijala koju će obaviti svaka škola za svoje učenike.    

Ukupna cijena komercijalnih drugih obrazovnih materijala određena je u članku 16. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, a izračun iznosa ukupnih cijena komercijalnih drugih obrazovnih materijala prema posljednjem priopćenju Državnog zavoda za statistiku od 19. lipnja 2019.g. je slijedeći:

 

Sredstva Grada Splita u visini od 5.000.000,00 kuna omogućavaju nabavu drugih obrazovnih materijala u iznosima iznad zakonskih okvira najviše dozvoljene ukupne cijene komercijalnih drugih obrazovnih materijala iz gornje tablice. Napominjemo da će Služba za društvene djelatnosti napraviti analizu zahtjeva svake škole za drugim obrazovnim materijalima i izračun odobrenog iznosa za pojedinu školu prilagoditi raspoloživim sredstvima Proračuna Grada Splita. Uz ograničenja namjenskih sredstava za nabavu drugih obrazovnih materijala postoji obveza uravnoteženog pristupa potrebama učenika u svim osnovnim školama Grada Splita.


Osnovna škola Pujanki