2017-06-21 13:31:28

Međunarodni festival djeteta u Šibeniku 2017.

Radovi 9 učenika naše škole izloženi su u galeriji "Matija" . 

Radujemo se njihovom sudjelovanju!


Osnovna škola Pujanki