2017-06-19 14:35:09

Dopunski rad

Utvrđuje se trajanje dopunskog rada i to u opsegu 14 sati za nastavni predmet matematika.
Dopunski rad započet će u utorak 20.06.2017. i trajat će do 29.6.2017. od 8.00 do 9.35 sati.


Osnovna škola Pujanki