2017-06-13 18:12:46

Edukacija učenika o reanimacijskim postupcima
Edukacija učenika osmih razreda o reanimacijskim postupcima uspješno je održana na satu biologije (voditelj Mila Bulić).
Učenici su vježbali algoritam reanimacijskih postupaka kako bi bili sposobni reagirati u hitnoj situaciji. 

Osnovna škola Pujanki