2017-06-09 08:25:48

Natječaja za likovne, literarne i foto radove djece i mladih 2016/2017.

Čestitamo učenicama naše škole: Iris Marinović, 2.mjesto i Ela Mekić, 3.mjesto, (mentor: Diana Vego), na postignutom uspjehu Natječaja za likovne, literarne i foto radove djece i mladih 2016/2017., u kategoriji: Likovni radovi učenika i učenica od V. do VIII. razreda osnovnih škola splitsko-dalmatinske županije u organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje, DUZS, u suradnji sa MZOS i AZOO!


Osnovna škola Pujanki