2017-01-27 16:10:05

Obavijest školama

U Narodnim novinama, broj 7/2017 od 25. siječnja 2017. godine objavljene  su "Izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju osnovnoj i srednjoj školi" koje su 26. siječnja 2017. godine stupile na snagu.

Poveznica: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_01_7_210.html
 


Osnovna škola Pujanki