preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:

       

JUTRO
    1. sat:    08:00 - 08:45
    2. sat:    08:50 - 09:35
    3. sat:    09:40 - 10:25
    odmor    10:25 - 10:40
   4. sat:    10:45 - 11:30
    5. sat:    11:35 - 12:20
    6. sat:    12:25 - 13:10

  POSLIJEPODNE
    1. sat:    14:00 - 14:45
    2. sat:    14:50 - 15:35
    3. sat:    15:40 - 16:25
    odmor    16:25 - 16:40
   4. sat:    16:45 - 17:30
    5. sat:    17:35 - 18:20
    6. sat:    18:25 - 19:10

Novinarska grupa

 

 

 

 

 

 

za ulaz klikni na sliku ...

Static HTML
Priloženi dokumenti:
Plan nabave 2020 za SO.xlsx
izvadak sa Sjednice Skolskig odbora- plan nabave.pdf
Plan nabave 2020.xlsx
Statutarna odluka o izmjenama Statuta OS Pujanki.jpg
Zakljucci sa Sjednice Skolskog odbora 6.10.2020..pdf
Sjednica Skolskog odbora 22.10.2020.- Dnevni red.pdf 1.pdf
Zakljucci sa Sjednice Skolskog odbora 22.10.2020..pdf
Sjednica Skolskog odbora 6.11.2020.- Dnevni red.pdf 1.pdf
odluluke sa Sjednice Skolskog odbora 6.11.2020.pdf
Sjednica Skolskog odbora 20.11.2020.- Dnevni red.pdf 1.pdf
odluke sa elektronske sjednice Skolskog odbora odrzane 20.11.2020..pdf
Sjednica Skolskog odbora 10.12.2020.- Dnevni red.pdf 1 (1).pdf
Zakljucci sa Sjednice Skolskog odbora 10.12.2020..pdf
dnevni red za Sjednicu Skolskog odbora 29.1.2021 (1).pdf
Zakljucci sa Sjednice Skolskog odbora 29.1.2021..pdf
Dnevni rad -Sjednica elektronska Skolskog odbora 12.2.2021..pdf
Zakljucci sa Sjednice Skolskog odbora 12.2.2021..pdf
Sjednica Skolskog odbora 25.2. 2021.- Dnevni red.pdf
Zakljucci sa Sjednice Skolskog odbora 25.2.2021..pdf
Sjednica elektronska Skolskog odbora 18.3.2021..pdf
Zakljucci sa Sjednice Skolskog odbora 18.3.2021..pdf
1. Konstituirajuca sjednica Skolskog odbora 29.3.2021- Dnevni red (6).pdf
Odluke sa 1. sjednice (konstituirajuce) Skolskog odboera 29.3.2021..pdf
Poslovnik o radu Skolskog odbora.pdf
dnevni red za Sjednicu Skolskog odbora 27.5.2020..pdf
Zakljucci sa Sjednice Skolskog odbora 27.5..2021.pdf
dnevni red za Sjednicu Skolskog odbora 12.7.2021..pdf
Odluke sa 3. sjednice Skolskog odboera 12.7.2021..pdf
dnevni red 2 za Sjednicu Skolskog odbora 31.8.2021..pdf
Odluke sa 4. sjednice Skolskog odboera 31.8.2021..pdf
dnevni red za Sjednicu Skolskog odbora 30.9.2021..pdf
Nadopuna dnevnog reda ua sjednicu Skolskig odbor 30.9.2021..pdf
Zakljucci sa sjednice Skolskog odbora 30.9.2021..pdf
novi dnevni red za sjednicu Skolskog odbora 5.10.2021..pdf
Zakljucci sa sjednice Skolskog odbora 5.10.2021..pdf
dnevni red za sjednicu Skolskog odbora 21.10.2021..pdf
odluke sa sjednice Skolskog odbora 21.10.2021..pdf
dnevni red za sjednicu Skolskog odbora 8.12.2021..pdf
odluke sa sjednice Skolskog odbora 8.12.2021..pdf
dnevni red za sjednicu Skolskog odbora 4.1.2022..pdf
dnevni red za sjednicu Skolskog odbora 31.1.2022..pdf
Odluke sa sjednice Skolskog odbora 31.1.2022..pdf
dnevni red -sjednisca Skolskog odbora 13.4.2022..pdf
Zakljucci sa sjednice Skolskog odbora 13.4.2022..pdf
dnevni red- sjednica Skolskog odbora 23.6.2022..pdf
Odluke sa sjednice Skolskog odbora 23.6.2022..pdf

E-dnevnik

Produženi boravak

Linkovi

     

        

          

            

 ictunastavi.blogspot.gr

 

       

Obavijesti o provedenim aktivnostima u okviru Erasmus+ projekata možete pronaći na ovoj poveznici:   https://live.etwinning.net/profile

Materijale s radionica Večeri matematike možete pronaći na sljedećem linku


Dokumenti MZOS

preskoči na navigaciju