preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:

       

JUTRO
    1. sat:    08:00 - 08:45
    2. sat:    08:50 - 09:35
    3. sat:    09:40 - 10:25
    odmor    10:25 - 10:40
   4. sat:    10:45 - 11:30
    5. sat:    11:35 - 12:20
    6. sat:    12:25 - 13:10

  POSLIJEPODNE
    1. sat:    14:00 - 14:45
    2. sat:    14:50 - 15:35
    3. sat:    15:40 - 16:25
    odmor    16:25 - 16:40
   4. sat:    16:45 - 17:30
    5. sat:    17:35 - 18:20
    6. sat:    18:25 - 19:10

Novinarska grupa

 

 

 

 

 

 

za ulaz klikni na sliku ...

Vijesti

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. –
ispravak, 90/11., 5/12, 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), ministar
znanosti i obrazovanja donosi


PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA


Članak 1.

U Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (»Narodne novine«,
broj 94/15.), članak 4. mijenja se i glasi:

(1) Pedagoška mjera izriče se i zbog neopravdanih izostanaka s nastave.

(2) Izostanak s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može
odobriti:
– učitelj/nastavnik za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana,
– učiteljsko/nastavničko vijeće za izostanak do petnaest (uzastopnih)
radnih dana.

(3) Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u
trajanju do tri radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za
odobrenjem sukladno stavku 2. ovoga članka.

(4) Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju
duljem od tri radna dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.

(5) Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom
nadležne institucije, ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe
(Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni centar za socijalnu skrb,
ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike,
škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom,
sportski klub, kulturno-umjetničko društvo, kazalište u koje je učenik
uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen pregled ili
dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za
pregled u zdravstvenoj ustanovi.

(6) Neopravdanim izostankom smatra se izostanak koji nije odobren ili
opravdan sukladno odredbama stavka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka.

(7) Načini opravdavanja izostanaka učenika i primjereni rok javljanja o
razlogu izostanka uređuju se statutom škole.«


Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim
novinama«.


Klasa: 602-01/16-01/00635
Urbroj: 533-28-16-0001

Zagreb, 28. prosinca 2016.

Ministar
prof. dr. sc. Pavo Barišić, v. r.Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Suzana Cecić   datum: 19. 1. 2017.

E-dnevnik

Produženi boravak

Linkovi

     

        

          

            

 ictunastavi.blogspot.gr

 

       

Obavijesti o provedenim aktivnostima u okviru Erasmus+ projekata možete pronaći na ovoj poveznici:   https://live.etwinning.net/profile

Materijale s radionica Večeri matematike možete pronaći na sljedećem linku


Dokumenti MZOS

preskoči na navigaciju