preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:

       

JUTRO
    1. sat:    08:00 - 08:45
    2. sat:    08:50 - 09:35
    3. sat:    09:40 - 10:25
    odmor    10:25 - 10:40
   4. sat:    10:45 - 11:30
    5. sat:    11:35 - 12:20
    6. sat:    12:25 - 13:10

  POSLIJEPODNE
    1. sat:    14:00 - 14:45
    2. sat:    14:50 - 15:35
    3. sat:    15:40 - 16:25
    odmor    16:25 - 16:40
   4. sat:    16:45 - 17:30
    5. sat:    17:35 - 18:20
    6. sat:    18:25 - 19:10

Novinarska grupa

 

 

 

 

 

 

za ulaz klikni na sliku ...

Vijesti

O D L U K A O IMENOVANJU RAVNATELJA ŠKOLE

OSNOVNA ŠKOLA PUJANKI

Split, Tijardovićeva 30

Klasa: 100-02/14-01/01

Urbroj: 2181-56-14-12

Split,  19.08.2014.

 

Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12. i 126/12. i 94/13.) članka 38. -  42. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) te članka 70. Statuta Osnovne škole Pujanki, Split, Školski odbor je na sjednici održanoj dana 19.8.2014.  uz prethodnu suglasnost ministra Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta donio :

 

 O D L U K U 

O IMENOVANJU RAVNATELJA ŠKOLE

 

1.MATE GLAVINOVIĆ,diplomirani učitelj, imenuje se ravnateljem Osnovne škole Pujanki, Split na vrijeme od pet godina s danom 1.9.2014.godine.

 


2.Ovlašćuje se predsjednik Školskog odbora da s imenovanim ravnateljem sklopi ugovor o radu prema članku 128. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

3.Ova odluke stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Školski odbor Osnovne škole Pujanki, Split raspisao je natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole.-sjednica održana 24.6.2014.

Natječaj je objavljen 30.6.2014.u dnevnom tisku „Slobodna Dalmacija“.Dana 21.7.2014. Školski odbor je provjerio ispunjenost propisanih uvjeta svih prijavljenih kandidata.

U skladu sa člankom 127. stavkom 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, održane su sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika Škole, a nakon provedenog tajnog glasovanja navedena tijela dostavila su Školskom odboru pisane zaključke o stajalištima tih tijela u postupku izbora i imenovanja ravnatelja/ice.

Na sjednici održanoj dana 24.7.2014.članovi Školskog odbora javnim glasovanjem su, u skladu sa stavkom 9. članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, za ravnatelja škole izabrali MATU GLAVINOVIĆA.

Sukladno članku 127. stavku 4. i 5. ministru Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta dostavljena je dokumentacija o izboru ravnatelja radi dobivanja prethodne suglasnosti prije imenovanja -dostavljeno 24.7.2014.

Prethodna suglasnost ministara Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta nije uskraćena u roku od 15 dana od dostave, te se sukladno članku 127. stavku 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi smatra da je suglasnost dana.

 

Glede navedenog Školski odbor Osnovne škole Pujanki dana 19.8.2014. odlučio je kao u izreci ove Odluke.

 

 

 

 

 

 

                                                    Predsjednik Školskogodbora:

                                                                 Mirjana Petrović

 Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Suzana Cecić   datum: 19. 8. 2014.

E-dnevnik

Produženi boravak

Linkovi

     

        

          

            

 ictunastavi.blogspot.gr

 

       

Obavijesti o provedenim aktivnostima u okviru Erasmus+ projekata možete pronaći na ovoj poveznici:   https://live.etwinning.net/profile

Materijale s radionica Večeri matematike možete pronaći na sljedećem linku


Dokumenti MZOS

preskoči na navigaciju